• Beregeningsinstallatie hoofdveld WHS officieel in gebruik genomen

    13 mei 2024
  • Na de wedstrijd WHS 1 – Hellevoetsluis 1 11 mei jl. werd voornoemde installatie officieel in gebruik genomen. Hiervoor waren wethouder Hilde Moerland van de Gemeente Tholen, David Hage (voorzitter van De Wezen Armen) en de Thoolse Sportstichting (waren verhinderd en konden niet aanwezig zijn) uitgenodigd.

    Voorzitter Henk Brinkman stond in het kort stil dat door een goede samenwerking tussen eerder beschreven geledingen, de beregeningscommissie en de maandagochtendploeg van WHS, firma van Oosterhout/firma Bras en het bestuur dit project tot een goed einde is gebracht. Niet alleen de financiële ondersteuning van De Wezen Armen, gemeente THOLEN/Sportstichting en WHS zelf hebben hieraan meegeholpen. Maar zeker niet te vergeten alle werkzaamheden die door de vrijwilligers van de maandagochtendploeg en die van de beregeningscommissie zijn verricht. Verder memoreerde de voorzitter er nog aan dat dit jaar veld 2 ook wordt voorzien van een beregeningsinstallatie en dat is gezien de klimatologische veranderingen een geweldige vooruitgang om de kwaliteit van beide velden op orde te hebben/brengen. Na de gesproken woorden werd onder begeleiding van Jan Bruinzeel ((vrijwilliger WHS) de installatie d.m.v. een druk op een daarvoor geprogrammeerde app in gebruik gesteld.

    Bestuur WHS