• Energiebesparende maatregelen v.v. W.H.S.

  19 dec 2022
 • Tijdens de afgelopen bestuursvergadering is de huidige situatie omtrent het energieverbruik op ‘De Waaje’ besproken. Ook voor WHS stijgen de kosten enorm. Om die reden zijn/worden een aantal energiebesparende maatregelen getroffen. Naast een aantal investeringen die het mogelijk maken om op verschillende gebieden energie te besparen, vraagt dit ook wat van onze spelende leden.

  Met ingang van 1 januari 2023 mag er niet meer gedoucht worden op de trainingsavonden van maandag tot en met woensdag. Op donderdagen en zaterdagen kan er wel gedoucht worden. Middels deze maatregel, in combinatie met de andere getroffen maatregelen, hopen we energie te besparen en daarmee de kosten te drukken. Dit besluit is uiteraard van tijdelijke aard, maar momenteel kunnen we nog niet zeggen tot wanneer deze maatregel actief blijft.

  Wij hopen voor een ieders begrip.

   

  Met sportieve groet,

  Bestuur WHS