• Historie

  Oprichting

  De voetbalvereniging Wij Houden Stand werd op 1 juni 1931 opgericht, de feitelijke oprichtingsavond was een week later op 8 juni in Hotel de Gouden Leeuw in de Voorstraat te Sint-Annaland.

  In eerst instantie was de naam HDS “Houdt Dapper Stand” maar omdat bij de KNVB al een voetbalvereniging met deze naam was geregistreerd, werd in 1932 de naam WHS “Wij Houden Stand” aangenomen.

  In 1935 sloot de jeugdclub DOSKO zich aan bij WHS en even later deden de voetballers van DOS hetzelfde, vanaf die tijd had Sint-Annaland nog 1 voetbalvereniging, een vereniging die tot op de dag van vandaag nog springlevend is, WHS.

  Drijvende kracht achter de oprichting van WHS was ongetwijfeld de jonge onderwijzer Jaap Heijboer die stimulator van deze vereniging bleef tot en met de oprichting van de supportersclub in 1961.

  Accommodatie

   

  WHS startte in 1931 op een weiland van de heer Kooijman aan de Oude Zeedijk in Sint-Annaland, in 1937 werd daar het eerste kleedlokaal (kotje) gebouwd.

  Tot die tijd was het omkleden langs de lijn of bij de omheining van het weiland waarbij de fietsen als kapstok dienst deden.

  Later verhuisde de voetbalvereniging naar een beter weiland van de heer Akkermans tot men in 1948 verhuisde naar de Dorpsweg.

  In 1962 werd het gemeentelijke sportcomplex aan de Bierenstraat door de Heide Mij aangelegd en kon men spreken van een echte accommodatie.

  In 1968 werd de door de toenmalige gemeente Sint-Annaland geschonken lichtinstallatie in gebruik genomen.
  Op 27 augustus 1979 werd het tweede wedstrijdveld, dat ook door de Heide Mij was aangelegd, in gebruik genomen.

  In 1987 werd een aanvang gemaakt met de aanleg van een trainingsveld, de aanleg van het huidige “zandveld” werd door WHS in eigen beheer uitgevoerd.

  In 1999 volgde weer een enorme verbetering van het WHS sportcomplex aan de Bierenstraat..
  WHS kreeg een tribune, 2 extra kleedkamers, een massageruimte tevens werd de kantine grondig verbouwd en kreeg de keuken een opknapbeurt. In het najaar 2014 is een begin gemaakt met de renovatie van de accommodatie. De 1e fase betrof de verplaatsing van de toiletgroep en de uitbreiding van de kantine, de 2e fase de aanpassing van de bestuurskamer en winter 2015/2016 de 3e fase de uitbreiding en herinrichting van de keuken.
  17 Augustus 1999 volgde de officiële opening met een wedstrijd tussen WHS 1 en de betaalde jeugd van Feyenoord.

  Tevens kreeg het complex in 1999 een naam, vanaf dat moment heet het terrein aan de Bierensstraat sportpark 'De Waaje'.

  Bestuur

   

  Naast de genoemde Jaap Heijboer was Bram Soeters jarenlang het bestuurlijke gezicht van WHS, van 1949 tot en met 1974 hanteerde Soeters de voorzittershamer.
  In 1974 nam hij afscheid en kreeg de eretitel “Ere-Voorzitter” van de voetbalvereniging Wij Houden Stand.
  Bram Soeters werd als voorzitter opgevolgd door Rien Mosselman, daarna waren achtereenvolgens Jaap Vroegop, Adrie Scherpenisse, Gerrit Bril, Sander Westdorp Mzn, Anco Fase, Rik-Jan Blom de mannen die de hamer hanteerden, vanaf 2013 is Henk Brinkman WHS voorzitter. 

  Het aantal bestuursleden varieerde door de jaren heen van 3 tot 10 personen, Sander Westdorp Mzn voerde het werken met commissies in en vanaf dat moment is het WHS bestuur teruggebracht naar 7 leden. Momenteel zijn er 5 bestuursleden en zijn er dus nog 2 bestuursfuncties vacant.

  Door de jaren heen zijn een groot aantal WHS’ers geëerd voor hun bestuurlijke en of andere bijzondere verdiensten.

  Ere-Voorzitter is de in 2003 overleden Bram Soeters
  Ere-Leden: Jaap Heijboer †, Bram Kurvink †, Jan Kurvink †, Leen van Poortvliet †, Adriaan de Witte †, Bram Soeters JznW.†, Wim van Vossen Azn., Jaap Vroegop †, Cees Noorthoek †, Chris van ’t Hof , Theo Moerland.

  Lid van Verdienste: Adrie van Driel †, Merien Mosselman †, Adrie Scherpenisse, Nico de Frel, Theo Moerland, Merien Heijboer, Piet Ridderhof, Sander Westdorp Mzn., Andre van Ast, Bram Rijnberg en Eddie van Ast, Han van Vossen.

  Vrijwilliger van Verdienste: Tannetje Keur, Adri Vermaas, Ina Rijnberg, Johannes Elenbaas en Wim Fase.

  Trainers:
  De trainer die ongetwijfeld zijn grootste stempel op WHS gedrukt heeft is Nico de Frel, in een periode van 17 jaar, van 1961 tot en met 1978, leidde hij WHS van de kelder van de 1ste klasse afdeling naar de op 1 na hoogste klasse in het KNVB zaterdagvoetbal.

  Een andere bijzondere trainer was Wim van Vossen Azn, hij was gedurende een lange periode hulptrainer van Nico de Frel en heeft daarnaast alle jeugdelftallen wel eens onder zijn hoede gehad, welke WHS voetballer heeft Wim van Vossen niet als trainer meegemaakt.

  Na Nico de Frel heeft WHS nog vele trainers gehad zoals daar zijn Cees van Oers, Cor Bruijs, Chiel van de Meeberg, Jan Englebert, Theo Moerland, Andre van Nieuwenhuijzen, Lion de Frel, Andre Maas, Johan Sulkers, Cees Stoutjesdijk, Joost Hulshof, Ko Stoutjesdijk, Erwin de Nijs, Romeo Van Aerde en nu vanaf 1 januari 2016 Edwin Kriens.
  Niemand heeft echter zolang aaneensluitend het eerste WHS elftal getraind als de oefenmeester uit Bergen op Zoom.

  Voetballers:

   

  WHS kende verschillende “gouden periodes” waarbij ook een “gouden generatie” voetballers hoort.
  Gabriel Heijboer, Jaap Burgers en Wim Rijnberg waren geweldige voetballers gedurende de beginjaren, waarbij vermeld moet worden dat Gabriel Heijboer pas in 1978 zijn schoenen definitief aan de wilgen hing.
  Naast een mooie periode tussen 1935 en 1943 was de meest in het oog springende periode die in de jaren zeventig, in de tijd dat Ajax, Feyenoord en Oranje successen boekten was het ook in Sint-Annaland genieten geblazen.
  Aansprekende tegenstanders als Arnemuiden, ASWH, Zwart Wit’28, RVVH en Heerjansdam vertoonden hun kunsten op de WHS grasmat.

  En WHS had in voetballers als Henk Dijkema (grote Hein), Adrie de Witte, Theo Moerland, Nico Hage en keeper Wim Fase mensen die het publiek aanspraken.

  In deze periode was WHS de hoogst spelende Thoolse ploeg en had daardoor nogal wat aantrekkingskracht op voetballers uit de omgeving die zich op dit hoge niveau wilden meten.

  Henk en Ko Stoutjesdijk, Henk Brinkman, Jaap Moerland, Piet de Koster en Aad van der Meeren zijn een aantal van de voetballers die in die jaren het Groen en Wit uit Sint-Annaland verdedigden.

  Opmerkelijk was ook het meespelen van twee tweelingen in de jaren tachtig, de tweeling Rien en Ewoud Fase en de tweeling Johan en Iman van de Repe speelden in die periode 'gebroederlijk' samen in het eerste elftal.

  Tevens zijn er gedurende de lange WHS historie ook voetballers geweest die het Groen en Wit verruilden voor een ander tenue omdat zij gevraagd werden het hogerop te proberen.