• Protocol keuren velden WHS

  De consul (Wim Snoep) keurt de velden zoals omschreven in de richtlijnen van de KNVB op zaterdagmorgen om 8.00. Eventueel vindt er een herkeuring plaats tussen 11.30 – 12.00.
  Wanneer de consul de velden voor een dagdeel afkeurt of bepaald dat er maar een aantal wedstrijden op een veld gespeeld kunnen worden, bepaald voor de jeugd de wedstrijdsecretaris jeugdzaken welke jeugdwedstrijden gespeeld kunnen worden.

  Let op

  Wanneer er jeugd wedstrijden doorgaan en het weer niet verslechterd mag je seniorenwedstrijden niet meer afgelasten.
  De wedstrijden die door afkeuring niet gespeeld kunnen worden moeten worden verwittigd door de zaterdagochtenddienst (wedstrijdzaken app invullen). Dit zijn de eigen elftallen en die van de tegenstanders,  zo ook de scheidsrechters.
  De consul kan een herkeuring doen voor de middagwedstrijden voor 12.00.
  Bij de senioren worden als eerste de laagste elftallen afgelast en zal het eerste altijd als laatste worden afgelast (richtlijn van de KNVB).
  De wedstrijdsecretaris senioren zal via de wedstrijdzaken app de wedstrijden als afgelast opgeven en eventueel de scheidsrechters hiervan in kennis stellen.
  De richtlijn voor de scheidsrechters is volgens de KNVB dat deze zelf contact moet opnemen, maar voor de goede gang van zaken kan de wedstrijdsecretaris even bellen.
  Wanneer de scheidsrechter en/de tegenstander van tevoren aan de consul hebben kenbaar gemaakt dat deze door hem worden verwittigd is de consul verplicht de afgelasting door te geven (in de praktijk komt dit nauwelijks voor).
  Ook bij algehele afgelasting zijn de wedstrijdsecretarissen verantwoordelijk om alles door te geven aan alle partijen en de wedstrijdzaken app in te vullen.
  Bij vriendschappelijke wedstrijden kan de consul advies geven aan het bestuur wat het beste is om te doen.
  Het bestuur beslist of er vriendschappelijk kan worden gespeeld.
  Taakbestuurslid Laban Hage is door het bestuur van WHS aangewezen als beslissingsbevoegde m.b.t. van het wel dan niet doorgaan van wedstrijden. Bij zijn afwezigheid wordt hij waargenomen door een collega bestuurslid. Bij afgelasting van wedstrijden zal er altijd vooraf overleg plaatsvinden met de consul.
  Wat betreft het wel dan geen doorgang kunnen vinden van trainingen is Laban Hage verantwoordelijk. De consul kan in deze advies geven.

  Bestuur van WHS.