• Overlijdensbericht

    22 apr 2019
  • Mededeling van het bestuur.

    Op 19 april is na een kort ziekbed dhr. Gerard Goedegebuure overleden. Gerard is verschillende jaren bestuurslid geweest van WHS, o.a. wedstrijdsecretaris, en was daarnaast trouwe supporter van de club.

    We wensen zijn vrouw Rie, zijn kinderen en overige familieleden heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

    Namens het bestuur van WHS