• Peter Wielaard in bestuur van WHS

    16 mei 2023
  • Met het vertrek van Sander Goedegebuure en Siem Snoep waren er nog steeds lang openstaande bestuursfuncties binnen WHS. Gelukkig heeft na lang zoeken Peter Wielaard, geen onbekende binnen de club en al eerder bestuurlijk actief geweest, zich bereid gevonden om 1 van de vacatures in te vullen. Hij zal de komende maanden ingewerkt worden en de definitieve vaststelling zal plaatsvinden tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV). Wij wensen Peter heel veel succes toe. Tussentijds gaat Wesley Verhoef de plaats ingenomen van Jordy van der Jagt, die naar Breda is verhuisd. Dat betekent dat er nog 1 vacature openstaat. Als die ingevuld is dan zou het bestuur weer voltallig zijn met 9 leden. Indien u interesse heeft om zitting te nemen in het bestuur dan kunt u zich aanmelden via info@wijhoudenstand.nl

     

    Bestuur WHS