• Uitstel Algemene Leden Vergadering

    9 jan 2022
  • Volgens de statuten dient de ALV plaats te vinden binnen zes maanden na afloop van het seizoen. Tijdens de afgelopen bestuursvergaderingen is meermaals geprobeerd om een geschikte datum voor een ALV te vinden. Vanwege de huidige coronamaatregelen blijkt dit echter erg moeilijk, waardoor de ALV niet binnen de gestelde termijn zal kunnen plaatsvinden. Het bestuur hoopt op het begrip van de leden en zal via de gebruikelijke kanalen updates verzorgen omtrent een moment waarop de ALV wel doorgang kan vinden. Mochten de huidige coronamaatregelen voor langere tijd in stand blijven, dan zal het bestuur overwegen om de ALV in februari digitaal te organiseren.

     

    Met sportieve groet,

    Bestuur v.v. WHS