• Vrijwilligersavond 25 januari 2019

  27 jan 2019
 • Toespraak van de voorzitter.   

  Henk opende afgelopen vrijdag , 25 januari rond de klok van 18.00 uur de vrijwilligersavond van v.v.WHS. Een opsomming van de vrijwilligers binnen WHS en besluitend met een gedicht wat een vrijwilliger dan wel niet is.

  Daarna konden alle vrijwilligers tegoed doen van het buffet ( dat keurig verzorgt was door A.van Ast ) Na dit alles nog een quiz met een 29 tal, soms wel moeilijke vragen, en deze avond was weer bere gezellig verlopen. Met speciale dank voor de selectie spelers, die de bar en opruimen voor hun rekening hadden genomen.

  Beste vrijwilligers.

  Ik heb eens opgezocht wat dat betekent, vrijwilliger zijn en dat valt nog niet mee. Er is een heel scala van definities. En ze zijn geen van allen eenduidig. Wel kan er gezegd worden dat vrijwilligerswerk altijd de volgende componenten bevat.

  Vrijwilliger zijn is:

  Het is het geheel van activiteiten die op vrijwillige basis worden uitgevoerd, zonder financiële vergoeding (buiten eventuele onkostenvergoedingen),in georganiseerd verband en met een maatschappelijk doel en voor anderen, hetzij individuen, groepen of de samenleving in haar geheel.

  Dit is een mooie omschrijving. In die omschrijving vallen vooral de volgende woorden op. Vrijwillig en zonder een financiële vergoeding. In onze zeer drukke maatschappij waarin niets voor niets is en we alleen maar met ons zelf bezig zijn zal je zulke mensen met een kaarsje moeten zoeken. Wij zijn dan ook heel blij dat wij er bij WHS een boel hebben. Ga maar na wat er bij WHS gedaan moet worden. Welke mensen je nodig hebt om de club draaiende te houden.

  Coördinatoren, scheidsrechters, wedstrijdsecretariaat, gastdames, trainers, TC, algemene werkzaamheden op het gehele terrein, bouwwerkzaamheden onderhoudsklussen, toernooien, klachten die behandeld moeten worden, communicatie en web-beheer, leden administratie en gewone administratie , financiën, kantine, bestuur en commissieleden, materiaal en kleding beheer. En nu hoop ik dat ik niemand vergeten ben.

  Het is ons ook dit jaar weer gelukt om de meeste posten te bemensen en die tot een succes te maken.

  Het vrijwilligers(werk) worden vaak niet gezien en het werk onderschat. Maar niets is minder waar. Zonder jullie is er geen vereniging.

  Voor het aankomend jaar willen we de bestaande vrijwilligers behouden en de groep verder uitbouwen. Dat geeft nog meer zekerheid en rust binnen de club. De verplichtingen worden wat minder strak en het geeft voor de meesten wat meer lucht. Daarnaast binden we nog mensen aan de vereniging en dat is toch het doel van een vereniging, verenigen. We zijn op zoek naar een vrijwillige coördinator die zitting heeft in het bestuur. Als jullie geschikte mensen weten geef het ons door.

  Het bestuur bedankt uit naam van heel WHS alle vrijwilligers.

  Foto's zijn te vinden in de menu optie : foto's